Stołówka

Informujemy rodziców uczniów korzystających z posiłków na stołówce szkolnej, że istnieje możliwość dokonywania wpłat na obiady przelewem bankowym. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz skrót nazwy szkoły tj. SP lub PG oraz którego miesiąca dotyczy przelew. Koszt miesięczny posiłków, stanowiący iloczyn dni nauki szkolnej w danym miesiącu i ceny jednostkowej, będzie zamieszczany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie do dnia 20 miesiąca poprzedzającego w zakładce „Stołówka”.

BS Kolbuszowa / o Cmolas nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

W miesiącu grudzień 2017 r. cena miesięczna posiłków wynosi – 36,80 zł (trzydzieści sześć złotych oseimdziesiąt groszy) (16 dni x 2,30 zł). Wpłaty przyjmujemy od 01.12.2017 do 08.12.2017.