Stołówka

Informujemy rodziców uczniów korzystających z posiłków na stołówce szkolnej, że istnieje możliwość dokonywania wpłat na obiady przelewem bankowym. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz skrót nazwy szkoły tj. SP lub PG oraz którego miesiąca dotyczy przelew. Koszt miesięczny posiłków, stanowiący iloczyn dni nauki szkolnej w danym miesiącu i ceny jednostkowej, będzie zamieszczany na stronie internetowej Zespołu Szkół do dnia 20 miesiąca poprzedzającego w zakładce „Stołówka”. Przelewu należy dokonać w terminie od 20 do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego.

BS Kolbuszowa / o Cmolas nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

W miesiącu czerwiec 2017 r. cena miesięczna posiłków wynosi 27,60 zł. (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) (12 dni x 2,30 zł).