Biblioteka

Biblioteka Zespołu Szkół dysponuje księgozbiorem w ilości 12 184 pozycji. W jego skład wchodzą: książki w postaci papierowej, podręczniki i materiały edukacyjne oraz zbiory specjalne w postaci elektronicznej. Do dyspozycji czytelników są także bieżące i archiwalne czasopisma. Biblioteka jest miejscem, w którym oprócz wypożyczenia książki, rozmowy o literaturze, czytelnik może odrobić pracę domową, uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach i imprezach bibliotecznych. Oprócz wypożyczalni biblioteka posiada czytelnię internetową, z której mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W pracy biblioteki wykorzystywany jest program komputerowy: Biblioteka QNT.

Biblioteka upowszechnia czytelnictwo organizując:
• pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki
• całoroczny turniej: „Najbardziej zaczytana klasa”
• konkursy czytelnicze dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
• konkursy plastyczne dotyczące literatury dziecięcej dla młodszych klas szkoły podstawowej
• projekt: „ Głośne czytanie książek dla uczniów zerówek”
• spotkania czytelnicze, imprezy pozalekcyjne

Godziny pracy biblioteki szkolnej
poniedziałek: 9:30 – 11:30
wtorek: 8:30 – 11:45 i 13:45 – 14:30
środa: 8:30 – 12:30
czwartek: 9:30 – 12:30
piątek: 9:30 – 11:30
W tym samym czasie dostępna jest czytelnia internetowa.
Nauczyciel bibliotekarz: mgr Marta Stec