Świetlica Zespołu Szkół w Cmolasie

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, dbanie o ich bezpieczeństwo, oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań.

Wnioski o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2017/2018 można składać do 30 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Cmolasie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci dojeżdżające oraz dzieci obojga rodziców pracujących. Wszystkich rodziców, którzy już złożyli wnioski prosimy o uzupełnienie dokumentacji o aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

Godziny pracy świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Cmolasie
Poniedziałek – Piątek godz. 12:30 – 16:00
Opiekunowie świetlicy: mgr Anastazja Gancarz, mgr Marta Stec

Informacje dla rodziców
Regulamin świetlicy
Wniosek o przyjęcie