Samorząd Uczniowski SP Cmolas

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodniczący – Paweł Tokarz
Zastępca – Michał Lubera
Sekretarz – Marcelina Magda

Opiekun – mgr Alina Stec

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016