Rekrutacja

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy klas 2-7 SP oraz klas 2-3 PG)
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu (dotyczy klas 4-7 SP oraz klas 2-3 PG)
Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej
Oświadczenie dotyczące dowozu dziecka do szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej – dotyczy uczniów klas pierwszych