Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący: Wiesław Kosiorowski
Zastępca: Bogusława Skiba
Sekretarz: Barbara Kopeć
Skarbnik: Agnieszka Maciąg

Komisja Rewizyjna
Janina Pastuła
Magdalena Szpyt
Barbara Jatczyszyn

Komisja Skrutacyjna
Joanna Wilczyńska
Beata Mycek
Sławomir Witas