Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiot
PSO
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna - język angielski
Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia komputerowe
Historia i społeczeństwo
Język angielski
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Przyroda
Religia
Wychowanie fizyczne
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne