Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Statut Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin działalności rady pedagogicznej
Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
Procedura monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Regulamin zwalniania nauczycieli lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Inne dokumenty dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji Prawo lokalne.