Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół w Cmolasie
Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Zarządzenie Wójta Gminy Cmolas w sprawie wytycznych do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych), szkół na terenie gminy Cmolas
Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Cmolasie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzania procedury obrotu używanymi podręcznikami
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Cmolasie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzania procedury obrotu używanymi podręcznikami
Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Cmolasie
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
Inne dokumenty dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół w Cmolasie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji Prawo lokalne.