Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół – Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Barbara Rzeszutek
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Barbara Krzemińska
Sekretarz Rady Rodziców: Renata Grądzka
Skarbnik Rady Rodziców: Justyna Bujak
Członek Rady Rodziców: Teresa Majewska
Członek Rady Rodziców: Marta Smoła
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Adam Boroń
Komisja rewizyjna: Teresa Maziarz
Komisja rewizyjna: Dorota Czachor

Regulamin Rady Rodziców

Informacja

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców – na rok szkolny 2015/2016 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na kwotę 30zł na 1 i 2 dziecko, trzecie zwolnione z opłaty. Pieniądze można wpłacać do skarbników klasowych.