Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiot
PSO
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
pdf_iconpdf_icon
Język polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne
Zajęcia artystyczne - zajęcia dziennikarskie


Zajęcia artystyczne - zajęcia taneczne


Zajęcia techniczne