Podręczniki w r. szk. 2017/2018

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 wszystkie klasy szkoły podstawowej 1-7 oraz klasy gimnazjalne objęte są dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Rodzice z własnych środków powinni zakupić podręczniki i ćwiczenia do „zerówki” oraz do szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych do przedmiotów nieobjętych dotacją (tzn. religii i wychowania do życia w rodzinie).

Podręczniki do zakupienia przez rodziców